Resmi Web Sitemize Hoşgeldiniz!
Müşteri Hizmetleri +90 224 441 91 00
Proje Yönetimi

Proje çalışmaları proje lideri rehberliğinde oluşturulan tasarım ekibi tarafından yürütülmektedir. Teklif süreci sonrası elde edilen verilerle başlayan ileri ürün kalite planlaması süreci  ürünün müşteri onayını alması ile birlikte üretim başlangıcı aşamasında son bulur. Proje haftalık gözden geçirme toplantıları ile denetlenmekte ve oluşturulan veri tabanı yoluyla müşterinin sanal ortamda projenin gelişim sürecini takibi sağlanmaktadır.

FAALİYET TANIMI   SORUMLU BÖLÜM İLGİLİ DÖKÜMANLAR
1. Müşteri talebinin oluşması ve verilen teklifin onaylanması   İşletme Müdürü
 • Kalıp özellik bilgileri
 • Benzer Proje bilgileri
 • Ürün teknik resimleri
2. Ürünle ilgili Proje numarasının verilmesi   Kalıp Atelyesi Sorumlusu
 • Müşteri Ürün Kodu
 • Proje No
3. Tasarım ve Geliştirme Planın hazırlanması   Kalıp Tasarım Sorumlusu
 • Tasarım Planın
4. Tasarım Girdilerinin Belirlenmesi   Kalıp Tasarım Ekibi
 • Kalıp özellik bilgileri
 • Benzer Proje bilgileri
 • Ürün teknik resimleri
5. Tasarım Girdileri Yeterli mi ?   Kalıp Tasarım Ekibi
 • Tasarım Girdileri gözden geçirme top.tutanağı
6. Tasarımı yapılacak Kalıbın komple ve parça detay resimlerinin hazırlanması   Kalıp Tasarım Sorumlusu
 • Komple ve kalıp parçası detay resimleri
7. Tasarımın belirlenen aşamalarda  gözden geçirilmesi    Kalıp Tasarım Ekibi
 • Tasarım gözden geçirme top.tutanağı
8. İyileştirme faaliyetlerinin sonuçları uygun mu ?   Kalıp Tasarım Ekibi
 • Tasarım gözden geçirme top.tutanağı
9. Tasarımın belirlenen aşamalarda doğrulanması.   Kalıp Tasarım Ekibi
 • Tasarım doğrulanması top.tutanağı
10. Doğrulama sonuçları girdileri karşılıyor mu ?   Kalıp Tasarım Ekibi
 • Tasarım doğrulanması top.tutanağı
11. Tasarım Çıktıları girdileri karşılayabilecek yeterlilikte mi  ?   Kalıp Tasarım Ekibi
 • Tasarım çıktıları gözden geçirme tutanağı
12. Tasarımı yapılmış kalıbın üretilmesi   Kalıp Üretim Sorumlusu  
13. Tasarım ve Geliştirmenin geçerli kılınması için numune üretiminin gerçekleştirilmesi   Üretim  Sorumlusu
 • Fr.41 Operasyon Başlangıcı Onay ve Proses Kontrol Kartı

14. Geçerli kılma sonuçları uygun mu? Numune ürün ölçüm değerleri girdi değerlerine uygun mu ?

  Kalıp Tasarım Ekibi
 • Fr.41 Operasyon Başlangıcı Onay ve Proses  Kontrol Kartı
15. Ürün gerçekleştirme ile ilgili,  üretilmesi gereken ürüne yönelik Tasarım çıktılarının hazırlanması   Üretim  Sorumlusu
Kalite Sistem Sorumlusu
 • Montaj talimatları
 • Parametrik değerler
 • Final kontrol şartları
 • Oper. ve Kontrol kartı
 • Ürün Kalite Planı
16. PPAP Dosyasının hazırlanarak numuneler ile birlikte müşteriye gönderilmesi   Kalıp Tasarım Ekibi
 • PPAP DOSYASI
Proje Yönetimi - DinçPlast | Kalıp Enjeksiyon plastik
Kalıp üretim becerilerini bu alandaki yenilikleri bünyesine katarak sürekli güncelleyen Dinç Kalıp yetişmiş personeli ve üretim vizyonu ile paralel; hızlı, uygun maliyetli, ölçümsel doğruluk prensibine dayalı imalat yaklaşımı ile müşterilerine en iyi sonuçları vermektedir.
proje-yonetimi-kalip-enjeksiyon